تبلیغات
دعا نویسی واحضار فرشته محافظ و جن وعلوم غریبه - دعای مشهور وکارساز ومجرب چهل قفل
شنبه 13 آبان 1391

دعای مشهور وکارساز ومجرب چهل قفل

   نوشته شده توسط: سید رضا مهدوی    

دعای معروف چهل کلید